UN Watch

עשרת הרגעים הגדולים של UN Watch לשנת 2015

10. ראש צוות החקירה הבין לאומי ל"צוק איתן" נאלץ להתפטר עוד באותו היום שהאו"ם מינה את וויליאם שאבאס לעמוד בראש הוועדה לחקר אירועי מבצע צוק איתן,

UN Watch