"ניצחון הדמוקרטיה": בטורקיה נעצרים שופטים והאו"ם שותק

UN Watch