פברואר ב2, 2016

האו"ם משתיק קבוצה המבקשת זכויות אדם בוייטנאם

הוועדה המפקחת על הארגונים הלא-ממשלתיים של האו"ם ובה 19 חברים, הצביעה ברוב מוחץ להשתקת ארגון זכויות אדם הנלחם נגד הדיכוי בוייטנאם בשל פגיעה בחופש הביטוי וההתאגדות המעוגנים בהכרזה

UN Watch