מדוע חברי מועצת זכויות האדם מאשימים ומדכאים קרבנות אונס?

הצהרת UN Watch פאנל בנושא זכויות נשים מועצת זכויות האדם, מושב 32, 15 ביוני, 2016 הועבר באמצעות גב’ ניאן הו תודה לך, אדוני הנשיא. באימוץ תכנית 2030 להתפתחות בר- קיימא, האו”ם בהחלטה …