shadow

מועצת זכויות האדם של האו”ם, סעיף 7 (המתמקד בישראל), 20 במרץ 2017. אש”ף: “ישראל השתמשה בסוגים הכי גרועים של התעללות, טיהור אתני ומקיימת משטר אפרטהייד”. קטאר: “ישראל …