(UN Watch) העיתונאי בן דרור ימיני בדיון בכנסת על דו”ח בנושא האו”ם ואנטישמיות


להלן דבריו של העיתונאי בן דרור ימיני בדיון בכנסת על דו”ח בנושא האו”ם ואנטישמיות. לצפייה בדיון המלא הקש כאן.
אז דבר ראשון באמת תודה גדולה לעבודת הקודש כבר הרבה מאוד שנים שעושים הלל, דינה והדו"ח המצוין האלה. צריך להבין דבר אחד, ראשית, בוא נשים את הדברים על השולחן והויכוח מתחיל כאן, מה זה אנטישמיות? האם כל אנטי ישראלי זה אנטישמיות? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני אגע בזה בעוד שנייה אחת. לצורך העניין אני חייב לומר, כי קרה משהו מאוד מעניין לפני שנה וחודשיים וזה האיחוד האירופי שהחליט לאמץ את הגדרת העבודה של האנטישמיות, הגדרה מאוד מאוד חשובה, כאשר יש את הפער המדהים של הפקידות, הביורוקרטיה של בריסל לבין ההחלטה הפוליטית המאוד ראויה ומאוד חשובה.
זה דבר אחד, עכשיו הפער הזה באיזשהו מקום אנחנו לא נכנסנו בו אנחנו כמדינה, כלומר, מה שאנחנו צריכים לבקש מגרמניה ומהאיחוד האירופי, שוודיה ומדינות אחרות זה תיישמו את ההחלטה שלכם, לא שלנו. וכאשר אתם מממנים גופים שבעצם בכל הווייתם עונים על הגדרת האנטישמיות של האו"ם אתם סותרים את עצמכם. לא עשינו את זה מספיק, כדאי לנצל את הכלי הזה, זה דבר אחד.
דבר שני קל מאוד לדבר על האו"ם ועל מועצת האו"ם לזכויות האדם, למה? כי האנטישמיות שם פשוט זועקת. הרבה יותר קשה לדבר על מה מוביל לזה בעצם. יש שם רוב חשוך, אוטומטית, אין שום סיכוי שנשנה אותו בשנים הקרובות, כן ארה"ב תצא משם לא תצא משם, יצאה כבר, לא חשוב. אבל לא שם העניין, העניין הוא שאנחנו צריכים לשים לב לרקע האידאולוגי, לעורף, של גופים כמו מועצת זכויות האדם של האו"ם, כי שם זה ברור, יש רוב של לוב שקדפי מעניק את פרס אביר זכויות האדם לארדואן, מגוחך, מצחיק, יופי אז צחקנו אבל שם זה ברור.
מה שלא ברור הוא, שבעצם כשאתה עובר לגופים האינטלקטואלים, לשני גופי הידע החשובים ביותר: קרי מדיה, קרי אקדמיה אתה מוצא בעצם את אותן תופעות וזה בתקשורת המערבית והאקדמיה המערבית.  דוגמא אחת, נשיא MESA-middle east study association , נשיא MESA, מפרסם מאמר שבו הוא אומר על הדו"ח שיצא בעקבות ה9.11,  שבעצם המחבלים, הטרוריסטיים, הרוצחים העלו את זה בדעתם בגלל הטבח שביצעה ישראל בג'נין.
הזמן שלי עבר אבל הנה משפט אחד של נשיא MESA עם שלושה שקרים: ראשית, זה לא מופיע בדו"ח של הקונגרס, אין פשוט את המילה ג'נין, הוא המציא דבר שלא היה ולא נברא,  תכף תבינו גם למה הוא המציא. דבר שני, לא היה טבח בג'נין, אפילו ועדה של האו"ם קבעה שלא היה שום טבח. השקר השלישי הוא בכלל הסיפור של ג'נין הטבח שלא היה, היה 7 חודשים לאחר ה9.11, אבל זה נשיא הגוף האקדמי שעוסק בענייני המזרח התיכון, אני יכול לתת עכשיו הרצאה של עוד 3 שעות רק על דוגמאות מהסוג הזה.
זה קורה כל יום וקורה כל הזמן. צריך לשים לב לדברים האלה. המאבק שם הוא הרבה יותר קשה כי כאשר אתה מבקר אותם ואתה מבקר תופעות דומות בישראל אז מיד אומרים "סתימת פיות" "חופש אקדמי". החופש האקדמי היום כולל את החופש לומר שקרים ללא הפסקה, כדאי לדעת את זה כדאי להיאבק בזה.

UN Watch

Cookie Policy

We use cookies to give you a more personalized browsing experience and analyze site traffic. Read More