(UN Watch) ח”כ איילת נחמיאס-ורבין בדיון בכנסת על דו”ח בנושא האו”ם ואנטישמיות


להלן דבריה של ח”כ איילת נחמיאס-ורבין בדיון בכנסת על דו”ח בנושא האו”ם ואנטישמיות. לצפייה בדיון המלא הקש כאן.
תודה רבה לחבר הכנסת לפיד על ההזמנה ועל הדיון החשוב והחיוני הזה, שצריך לומר, אני לא חושבת שכך תכננת אותו ואני מניחה שאמרת את זה בפתח דברייך, אני מתנצלת הייתי בוועדת כלכלה, אבל הוא מתרחש על רקע דיון מאוד מאוד קשה בנושא ההיסטוריה של השואה, בוודאי בהקשר של ההצרה המשותפת עם פולין. הצהרה שגם אני וגם אתה יצאנו נגדה בכל הכוח. היא פשוט עיוות של ההיסטוריה, עיוות בלתי נסבל וישראל לא יכולה להיות שותפה לאירוע כזה.
אפרופו מה שאמרת עכשיו לגבי אנטי ישראליות ואנטישמיות, חשוב להבין שיש פה ממד פוליטי חדש ומיד אתייחס לנושא שלפנינו, ותודה רבה לכם שבאתם לכאן הלל ודינה, צריך לזכור כי יש שינויים פוליטיים בעולם, תזוזות  ו”שיפטים” שחלקם כמעט טקטוניים. אי אפשר להיות חבר של ישראל ולהיות אנטישמי. כלומר, המסר הזה שבא בצורות מעוותות מכל מיני ממשלות באירופה שהיום משנות את האופי שלהם, הוא מסר שישראל לא יכולה לסבול אותו ומכאן אני מגיעה לדיון שלפנינו שזה האו”ם.
אני חושבת שאני התחלתי לכתוב הרבה יותר באנגלית למרות שאנגלית כשפת אם לי, הרבה יותר ברשתות החברתיות, רק מרגע שאני הבנתי שאם אנחנו לא נצא, וכל אחד מהבית הזה מימין ומשמאל כנגד האנטי ישראליות והאנטישמיות של האו”ם ובעיקר הצביעות, יש לי “מם” כזה, עם אולם המליאה של האו”ם “Hypocrisy ” הצביעות של האו”ם זה הדבר שעליו צריך לדבר היום.
בן גוריון היה גאון’ אנחנו יודעים את זה אבל כשהוא אמר “או”ם שמום” אני לא בטוחה שהוא יידע עד כמה שמום. ואם יש דבר וזה דבר שלא נעים לי ולא נוח לי להגיד אותו, אני בן אדם דיי שמרן,  לא הטבע שלי לצאת נגד ארגונים כאלה. פרופסור קוטלר שמע אותי גם בשבוע שעבר בנושא של השבויים והנעדרים, בסוף להצהרות גם ממועצת הביטחון וגם ממועצת זכויות האדם שלא האו”ם, אין להם משמעות ביום יום, אבל להתנהלות של הארגונים הבינלאומיים ששואבים את כוחם מהאו”ם אנחנו רואים ביטוי מעשי לאנטי ישראליות שלהם.
לאור העובדה שהצלב האדום או השגריר מלדנוב, כל מי שבסופו של דבר פועל מכוחו של האו”ם, ילך וינסה להביא מידע וישמור על זכויות של האסירים הביטחוניים בבתי הכלא הישראלים, אבל האם אנחנו נדע משהו על הדר גולדין, על רון שאול או על האזרחים שנמצאים שם אברה מנגיסטו? בחיים לא, כי מה פתאום לישראל מותר לקבל מידע על הנעדרים שלה? לא, עד כאן.
לכן, מה שאתה עושה הבוקר הוא בעל חשיבות בקנה מידה מאוד גדול מנקודת מבטי כי קודם כל, הבית הזה חייב להיות מגויס כאיש ואישה אחת והדבר השני שאני רוצה לומר זה באמת אנחנו מסתכלים מהצד על מה שאתם עושים, על מה שun watch עושים וגם אני לא בעד חרמות זה לא הטבע שלי, אבל מה שקורה באו”ם היום באופן אבסורדי, ככל שישראל מתחזקת, האנטי ישראליות והאנטישמיות מתחזקות, תודה לאל על כך שיש לנו את ניקי היילי באו”ם היום, סוף סוף הנרטיב של ישראל מקבל איזשהו קול שם, אבל בסופו של דבר אני חושבת שאנחנו נדרשים לדברים הרבה יותר מעשיים היום, כי הצביעות הזאת לא יכולה להימשך.

Share

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter

Recent