(UN Watch) ח"כ שולי מועלם בדיון בכנסת על דו”ח בנושא האו”ם ואנטישמיות


להלן דבריה של ח"כ שולי מועלם בדיון בכנסת על דו”ח בנושא האו”ם ואנטישמיות. לצפייה בדיון המלא הקש כאן.
תודה רבה אדוני, ישר כוח גדול על הכינוס הזה, תודה הלל, דינה, UN WATCH. האו"ם נכשל כישלון חרוץ במאבק באנטישמיות כי הוא לא רואה אנטישמיות. כי אם אני הולכת היסטורית ומקובל בעולם של מי שעוסק בהנחלת זיכרון שואה לדבר על אנטישמיות דתית שמתפתחת בעולם הנאצי לאנטישמיות גזענית שאי אפשר הרי להינצל ממנה, הרי באנטישמיות הדתית אם היית ממיר את דתך יכולת להישאר בחיים מה שאין כך כמובן בעולם הנאצי של רדיפת יהודים חמישה דורות לאחור.
מה שאנחנו רואים היום זה אנטישמיות שהיא כולה שנאת ישראל והחוסר יכולת להגיד את הדבר הזה במוסדות האו"ם כולם מגדול ועד קטון מביאה לדברים הזויים שבהם במקום לאמץ את תכנית הפעולה של ממשלת צרפת שרואה מול עיניה רצח של יהודים שוב ושוב מטעמים אנטישמיים, מה שהאו"ם עושה זה מוצא נקודות ביקורת במדינה היחידה באירופה שבונה תכנית למאבק באנטישמיות. אז האו"ם נכשל כישלון חרוץ.
לדעתי, אנחנו חייבים להפסיק לפחד לדבר על אנטישמיות מודרנית כשנאת ישראל, כשאנחנו נתחיל לדבר באופן ברור, ולא נבהל ולא נפחד לחבר כל תופעה של אנטי ישראל לתופעה אנטישמית לדעתי זה יחייב גם את מוסדות האו"ם וגם מדינות אחרות שאומרות " לא לא לא אנחנו לא אנטישמיים, יש לנו ביקורת על מדינת ישראל" אז ביקורת על מדינת ישראל היא כמובן דבר לגיטימי אבל שקרים ואנטישמיות במסווה של ביקורת על מדינת ישראל היא משהו שאסור לנו לקבל אותו.
אני חושבת שהאו"ם צריך פשוט לעשות היפוך מוחלט של כל ההתנהלות שלהם מול אנטישמיות שעולה ופורחת כולל במוסדות האו"ם, לא רק בכינוס המרכזי של האו"ם אלא בכל אחד מהגופים של האו"ם שמאמצים שקרים ברורים על מדינת ישראל.
 

UN Watch

Cookie Policy

We use cookies to give you a more personalized browsing experience and analyze site traffic. Read More