(UN Watch) פרופ' ארווין קוטלר בדיון בכנסת על דו”ח בנושא האו”ם ואנטישמיות


להלן דבריו של פרופ' ארווין קוטלר בדיון בכנסת על דו”ח בנושא האו”ם ואנטישמיות. לצפייה בדיון המלא הקש כאן.
תודה, אני רוצה להתחיל לברך את הלל נוייר וun watch על הדו"ח. כפי שהלל אמר, הייתה לי הזכות להיות המורה שלו באוניברסיטת מקגיל אבל מה שהוא לא אומר זה שמקגיל נתנה לו דוקטורט כבוד לפני חודש. זה כבוד גדול בשביל מורה לראות את הסטודנט מקבל דוקטורט כבוד. הדו"ח כפי שהלל אמר מתמקד באנטישמיות הקלסית. אני רוצה להתייחס בקצרה לאנטישמיות החדשה שמתאפיינת באו"ם במה שנקרא "הבניית האנטישמיות תחת חסות האו"ם" והבניית האנטישמיות תחת ערכים של האו"ם.
יש לכך משמעות, מכיוון שמדינה כמו קנדה לוקחת את האו"ם בחשיבות גדולה ומתחשבת באו"ם כמאפיינת את הערכים האוניברסליים. אם כך, להבניית האנטישמיות תחת ערכים אוניברסליים יש משמעות. אני אתן רק כמה דוגמאות בקצרה, ראשית כל, הלל אמר על 20 ההחלטות שקיבלה עצרת האו"ם השנה נגד ישראל לעומת 4 ליתר העולם. כאחד שהיה חבר בנציגות הקנדית באו"ם, מה שמאוד מסוכן פה, זה לא רק החלטות אלא תהליך קבלת החלטות. התהליך הוא 3 חודשים של כל אלו הנמצאים בכל אחד מהנציגויות שהם אקדמאים או עיתונאים או סטודנטים ודיפלומטים, כולם איכשהו מפנימים את התהליך של הדה לגיטימציה.
דוגמא שנייה וזו דוגמא שלא יודעים עליה כל כך הרבה, זה שה-state party של אמנת ז'נבה, המשפט הבינלאומי ההומניטרי התכנסו רק 3 פעמים ב-50 שנה האחרונות לגנות מדינה על הפרה של המשפט הבינלאומי ההומניטרי והפלילי, כל שלושת הפעמים היו גינוי של מדינת ישראל, זה לא להאמין ב50 שנה הם גינו רק את מדינת ישראל, לא את סודאן לא את איראן ולא את סוריה וזה תחת חסות של המשפט הבינלאומי ההומניטרי הפלילי.
הדוגמא האחרונה זה איפה שהלל עובד, שמדובר על ועדת זכויות אדם של האו"ם ואני רק רוצה לסיים ולהגיד שמה שחשוב פה זה לא הדה לגיטימציה של ישראל, מה שחשוב פה כדי לעשות את ה"קייס" זה להתמקד בדה לגיטימציה של האו"ם, של הערכים האוניברסאליים ושל המשפט הבינלאומי. ככה אני חושב שנוכל להגיע לפחות לכל אלה שאומרים שאכפת להם מערכים אוניברסליים, שאכפת להם מהאו"ם, אכפת להם מהמשפט הבינלאומי ההומניטרי ופלילי והכל, אז צריך להתמקד בדה לגיטימציה של כל אלה. תודה.

UN Watch

Cookie Policy

We use cookies to give you a more personalized browsing experience and analyze site traffic. Read More