ישראל זוכה במינוי לכהן כסגנית יו"ר בוועדת האו"ם המפקחת על ארגוני זכויות אדם


ניו יורק, ה-21 בינואר 2019 – היום, ביום מרטין לותר קינג, ארגון האומות המאוחדות, בצעד נדיר – בחר בישראל לכהן כסגנית יו"ר ועדת 19 המדינות על ארגונים לא ממשלתיים שמפקחת על עבודתם של ארגוני זכויות אדם.
היה זה תורה של ישראל לייצג את קבוצת המערב. זוהי תבוסה משמעותית לאיראן שניסתה, אך לא הצליחה, להיבחר לוועדה הזו.
ישראל מיוצגת בוועדה ע"י הנציג נדב יסוד.
https://www.facebook.com/hillelneuer/videos/1995859367188888/?__xts__%5B0%5D=68.ARDo3tnNJb_pCrQTRa1XRbbKdPBbq6lXEt_9aQibYUZQSgCNJ3GfZlHnB4khH5wiixOKRpbSZBVHfnGcbl3e30uWyzjNf2PJsOsqRbYz4b1X-IYQMgFnBC0cq9V6qmxhUMarxtd0FcuoHdZj7oEMh2FcHX4y_QA5gcMnG-5tiG1yPg0PcJPTyR99JQpPoMw5z_UfMrEwGHPdNRvgETAj_2RrsGJxBwpCMpSM1-KzmyJbMko4fSA65kTkx1yuHhszKCEVDNIm56yzCCk1oge_5GrGXj1qH3ShL83-5tTH3QKcj0T18HlO1ALZ8nBf-JpVPWleJRZwUITV1sZzqVDz8LLt2BCrVQ&__tn__=-R
 

UN Watch

Cookie Policy

We use cookies to give you a more personalized browsing experience and analyze site traffic. Read More